skip to Main Content

Staalmach | Hydrospandoorns

Hydrospandoorns

Klembus met een stevige klemoppervlak
Een Königdorn- zwelspaninrichting, zoals een doorn of spanbus werkt hydraulisch zonder mechanische slijtage. Het voornaamste kenmerk is de elastische klembus met een ononderbroken rond klemvlak (één geheel met de doorn of spanbus). De klembus wordt hydraulisch onder druk gebracht door middel van een zuiger die handmatig of door de machine wordt geactiveerd. De druk wordt uitgeoefend zonder mechanische overbrenging direct op de klembus. De solide bus kan tot maximaal 0,3% van de te spannen diameter worden opgepompt. Als gevolg van deze geringe zwelling, kunnen werkstukken slechts worden gespannen op een reeds eerder bewerkt oppervlak. Voor toepassingen die een groter spanbereik vereisen biedt König-mtm een uitgebreid programma van mechanische spaninrichtingen (vraag naar onze speciale catalogus).

Geschikt voor bijna alle verspanende werkzaamheden
De klembus spant onder invloed van de hydraulische druk over het gehele spanvlak. Hierdoor kunnen grote koppels worden overgebracht met grote nauwkeurigheid waardoor Königdorn- zwelspaninrichtingen geschikt zijn voor bijna alle bewerkingen. Ook bij montagewerkzaamheden waar een hoge nauwkeurigheid is vereist worden Königdorn- zwelspaninrichtingen met succes toegepast.

Zuivere opspanning -en optionele klemkracht beperking
Het gesloten spanvlak resulteert in een zeer zuivere klemming van het werkstuk of gereedschap. Om specifieke gevoelige werkstukken te beschermen tegen beschadiging door overdruk, kan een controle piston worden ingebouwd die het mogelijk maakt nimmer boven een van te voren bepaalde druk te gaan spannen. Ook kan een elektronische drukregeling als optie worden geleverd.

Geschikt voor het meet en test toepassingen
Door de hoge fabricage nauwkeurigheid, zijn nauwkeurigheden tot 2 micron (radiale slag) haalbaar. Deze hoge nauwkeurigheid maakt het gebruik van Königdorn-zwelspaninrichtingen geschikt voor het meten en testen van werkstukken.

Lange levensduur, hoge productiviteit en hoge efficiëntie.
Königdorn- zwelspaninrichtingen worden vervaardigd uit hoogwaardige materialen, zijn daardoor zeer slijtvast en hebben een lange levensduur. Door de gesloten bouw zijn König- zwelspaninrichtingen niet gevoelig voor vuil. Productiviteit wordt gegarandeerd door de korte reactietijd van het systeem. Dit door de directe werking van de hydraulische druk onder de spanbus.

Spangereedschap naar klantwens
König-mtm ontwerpt en produceert hydraulische Königdorn- zwelspaninrichtingen naar klantspecificatie. Bijna altijd zijn het uniek op maat gemaakte gereedschappen voor de klant specifieke bewerkingen. Wij zijn gaarne bereid uw speciale spangereedschap te ontwerpen, op basis van uw individuele wensen.