skip to Main Content

Staalmach | Luchtcontrole eenheid

Luchtcontrole eenheid

Luchtcontrole eenheid voor oplegcontrole
Voor het controleren of een werkstuk juist is gespannen levert Staalmach luchtcontrolesystemen.

Zo kan worden gecontroleerd of een werkstuk aanligt op het onderliggende oplegpunt of dat bijvoorbeeld een nulpuntspansysteem goed is gesloten.

Zodra er een juiste aan- of opleg is verkregen dan zal een kleine luchtstroom worden geblokkeerd.

Staalmach – Luchtcontrole eenheidDe flowmeter in de besturingskast zal ten gevolge van deze blokkade een potentiaalvrij contact sluiten. Dit contact kan worden gebruikt om de machine vrij te geven.

Luchtcontrole eenheden kunnen met verschillende extra functies worden geleverd, bijvoorbeeld het omschakelen van een ventiel voor het verkrijgen van een grote hoeveelheid lucht tijdens het wisselen van product of opspanning.